NIEUWE ABSU OPLEIDINGEN!

U weet dat voor uw federatie het organiseren van opleidingen en begeleiding zeer belangrijk is.
De regelgeving in onze sector evolueert snel en we wensen die op de voet voor u te volgen en zo toegankelijk mogelijk te maken.
Toen de coronamaatregelen ingevoerd werden hebben wij niet geaarzeld om volop voor online-vormingssessies te gaan. Samen met u hebben we kunnen concluderen dat onze opleidingen niet aan kwaliteit moesten inboeten.
Meer nog: dat er behoorlijk wat voordelen aan een dergelijke werkwijze verbonden zijn.
Nu willen wij deze nieuwe ervaring stevig benutten en koppelen aan goede verworvenheden en inzichten uit de pre-coronatijd. We willen dus én volop blijven gaan voor online-cursussen én geleidelijk aan ook opnieuw vormingssessies op locatie organiseren.
Onze opleidingen zijn gratis voor werknemers van Paritair Comité 200, door de tussenkomst van:
Voor de andere deelnemers vragen wij een vergoeding.

Als u op de onderstaande link klikt, krijgt u een overzicht van onze cursussen, kunt u zich inschrijven, voorinschrijven als er nog geen data beschikbaar zijn of meer informatie aanvragen.
Indien u de cursussen in uw lokalen wenst te organiseren (minimum 8 inschrijvingen), gelieve dan de link "inschrijvingen INCOMPANY" te gebruiken.

Om naar de opleidingen te gaan: Klik Hier

Voor vragen betreffende de opleidingen kllk hier.