Missie

De ABSU heeft tot doel:

  • natuurlijke en rechtspersonen die schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren, te verenigen

  • de problemen eigen aan het beroep te bestuderen en daarvoor gepaste oplossingen te ontwikkelen en te implementeren,

  • de rechten en belangen van de leden te verdedigen,

  • de leden te vertegenwoordigen bij de overheid, in paritaire commissies en andere organen van administratieve, sociale of economische aard,

  • in naam van de leden te onderhandelen over sociale of economische aangelegenheden en kwesties van algemeen belang voor de sector,

  • te handelen naar de verwezenlijking van deze doelstellingen.
mission