LMRA

powered by ABSU-UGBN

Werken in de schoonmaak brengt risico’s mee en bij sommige opdrachten kunnen dat grote risico’s zijn.

Denk maar aan desinfectie, glaswas of industriële reiniging. In deze niches zijn preventie, risicobeheersing en aandacht voor veiligheid een absolute noodzaak. Maar ook in “gewonere” schoonmaak is preventie en veiligheid geen overbodige luxe.
Voor ABSU is veiligheid altijd een topprioriteit geweest. Denk aan de cursussen VCA of ergonomie die ABSU op gezette tijden organiseert. Denk aan de OIRA schoonmaak die in de schoot van ABSU werd ontwikkeld en gratis ter beschikking wordt gesteld van de schoonmaakbedrijven. Deze tool helpt bedrijven, die daarvoor zelf niet voldoende expertise of middelen hebben, om een grondige risicoanalyse van de werkopdrachten en de werkomgeving te maken.
Nu komt ABSU met een nieuwe tool: LMRA powered by ABSU-UGBN. Dit is een app (Android of IOS) die papieren LMRA’ s overbodig maakt.

LMRA-Splash-screen

LMRA-Splash-screen

			
   

LMRAs (Last Minute Risk Analysis - Laatste Minuut Risico Analyse) zijn korte vragenlijsten over de belangrijkste risico’s en gevaren die een werknemer kan tegenkomen bij zijn taak of werkopdracht. Een LMRA is een laatste controle vooraleer de werken starten. Het zijn de mensen op de werkvloer die de LMRA afwerken net voor ze aan hun opdracht beginnen. Een gunstig afgewerkte LMRA betekent dat de werken op een veilige manier kunnen starten. In het andere geval wordt eerst het probleem aangepakt voor ze aan de slag kunnen gaan.
Een LMRA is verplicht voor bedrijven die werken met een VCA-certificering, maar ook aan te raden voor alle bedrijven die begaan zijn met de veiligheid van hun medewerkers en risicobeheersing ernstig nemen. Aan het begin van elke werkdag, bij elke nieuwe taak, bij gewijzigde werkomstandigheden of na een werkonderbreking moet een nieuwe LMRA worden ingevuld.

In de praktijk: minstens één LMRA per dag en per opdracht of per ploeg medewerkers; LMRA’ s die vaak ook nadien opvraagbaar moeten blijven. Dat betekent opslag en beheer van honderden of zelfs duizenden papieren LMRA’ s per jaar !
Een hele administratieve rompslomp dus, maar met de app LMRA powered by ABSU-UGBN, behoort die rompslomp tot het verleden: de LMRA’ s worden voortaan ingevoerd op een app en bewaard in een database.

De controle over de app gebeurt middels het achterliggend CMS. Vanuit dit CMS beheert u uw klanten, uw medewerkers en de werkposten.

Enkele details :

 • Een bedrijfsgebonden toegang tot het CMS en de app
 • Beheer van uw klanten
 • Beheer van de sites en de werkposten
 • Beheer van de medewerkers op de werkvloer
 • Keuze voor standaard LMRA’ s of voor aangepaste LMRA’ s, beiden zijn mogelijk
 • De app beslist zelfstandig over een gunstig of een over ongunstig resultaat
 • De app kan meldingen uitsturen naar de aangestelde personen (SMS, e-mail)
 • Opmerkingen en feedback ingeven
 • Incidenten melden
 • Foto’s of video’s van situaties opslaan
 • Opslag van de LMRA’s in de database
 • Toegang tot uw deel van de database waarin de LMRA’ s worden bewaard
 • Exporteren en downloaden van de LMRA’ s naar CSV-bestanden
 • Beschikbare talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits

Prijs :
Volledig gratis voor leden van ABSU-UGBN: gebruik van de app, het achterliggende CMS en toegang tot de database.

Geïnteresseerd ?
Download de app en contacteer ABSU-UGBN voor meer info of voor uw bedrijfslogin.

Contact : lmra@absu-ugbn.be

LMRA applicatie gebruiksvoorwaarden
Privacybeleid LMRA applicatie